Gå til innhold

Miljøpåvirkning og produktsikkerhet

Voice Norge AS har en proaktiv tilnærming når det gjelder å arbeide med miljøspørsmål - både lokalt og i samarbeid med våre produsenter og deres underleverandører. Vi fokuserer på reduksjon, gjenbruk og resirkulering. Vi jobber med våre samarbeidspartnere for å redusere overflødig emballasje og bruke resirkulerte materialer. Vi har også strenge kvalitets- og kjemikaliekrav som sikrer at våre produkter har god kvalitet og er trygge.

Miljøfyrtårn

VOICE servicekontor og sentrallager er Miljøfyrtårnsertifisert. Dette innebærer at vi har etablert et miljøstyringssystem for vårt hovedkontor og vårt sentrallager som skal sikre kontinuerlig forbedring og reduksjon av vårt miljøavtrykk og våre klimautslipp. Du kan lese vår klima- og miljørapport for 2022 her.

Produktkrav og kjemikalietesting

VOICE ønsker ikke å produsere og selge produkter som kan være skadelige for mennesker eller miljøet. Dette innebærer blant annet at vi stiller strenge krav til hvilke kjemikalier som kan benyttes i produksjonen av våre produkter, også utover det lovverket krever.

I samarbeid med det svenske forskningsinstituttet RISE har VOICE utarbeidet en restriksjonsliste for kjemikalier i våre produkter. Listen inneholder kjemikalier som ved norsk og europeisk lov (REACH) enten er forbudt, eller kun lovlig i begrensede mengder.

Voice Norge AS har siden 2016 ikke tillatt bruk av PFAS i våre produkter.

Alle VOICE leverandører må signere på en kontrakt hvor de bekrefter at de leverer varer som er i overensstemmelse med vår restriksjonsliste for kjemikalier og det europeiske kjemikalieregelverket REACH.

For å sikre at produktene overholder kjemikaliekravene, krever vi testing av produkter før forsendelse. VOICE gjennomfører i tillegg stikkprøvetester av produkter ved ankomst til vårt lager i Norge.

Handleposer av resirkulert plast og medlemskap i Handelens Miljøfond

VOICE er medlem av Handelens Miljøfond og ønsker å bidra til å redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinningen og redusere forbruket av plastbæreposer. Vi tar derfor betalt for poser i våre butikker. 2,- kroner av poseprisen går direkte til Handelens Miljøfond som støtter arbeid som bidrar til å løse miljøproblemene plasten skaper.

Siden vi ble medlem i 2018 har VOICE gjennom kjedene Boys of Europe, Match og VIC bidratt med over tre millioner kroner til Handelens Miljøfond gjennom poseavgiften. Fondet har de siste to årene bidratt til rydding av over 3000 tonn plast, og mer enn 5000 km kystlinje. I tillegg bidrar fondet med midler til forskning på hvordan plast påvirker økosystemet, og kampanjer for å øke resirkuleringsgraden for plast i Norge.

Våre handleposer lages så langt som mulig av resirkulert plast. Andelen resirkulert plast varierer fra 60% til 90%. Ny plast må i en del tilfeller blandes inn for å oppnå den ønskede kvaliteten.

Gjennom å tilby handleposer med resirkulert plast bidrar vi til å redusere mengden plastavfall, ved at det produseres mindre ny plast og dermed brukes færre ikke-fornybare ressurser.

Plastreduserende tiltak i transport

VOICE gjennomførte i 2020 et pilotprosjekt med ambisjon om å redusere plastemballasjen i frakten av produktene fra våre leverandører til butikkene og vårt lager. Målet var å redusere plastemballasjen så mye som mulig, uten å forringe produktene under frakt. Basert på erfaringene fra pilotprosjektet vil vi fremover jobbe med å skalere prosjektet for å ytterligere redusere bruken av plast i transporten av våre produkter gjennom hele verdikjeden.

Samarbeid med Fretex om håndtering av overskuddsvarer og returprodukter

I 2012 inngikk VOICE et samarbeid med Fretex. Gjennom dette samarbeidet blir reklamasjoner og overskuddsvarer fra butikker samt salgsprøver mm. donert til Fretex, som selger dette videre til sine kunder utenfor Norge. Samarbeidet bidrar til å skape inntekter til Fretex sitt arbeid med arbeidskvalifisering og -inkludering, og et nytt liv for produkter som av ulike årsaker ikke kan selges i våre butikker i Norge.