Gå til innhold

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen er ment å hjelpe deg som besøker VOICE.no å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan de brukes av oss og hvilke rettigheter du har.

Voice Norge AS («Voice») eier og drifter voice.no og er behandlingsansvarlig for den behandlingen personopplysninger som beskrives i denne personvernerklæringen.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER OM DEG I VÅRE BUTIKKLOKALER

Når du besøker våre fysiske butikker vil vi behandle personopplysninger om deg for de formål og med det behandlingsgrunnlaget som er beskrevet under.

Oppbevaring av regnskapsmateriale

Voice er etter bokføringsloven lovpålagt å oppbevare regnskapsmateriale om dine kjøp og transaksjoner hos oss. Behandlingsgrunnlaget for slik lagring er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c..

Reklamasjon og retur

Vi vil behandle personopplysninger når dette er nødvendig for å håndtere en reklamasjon eller retur fra deg. Dette inkluderer informasjon om hvilke produkter det gjelder, årsaken til reklamasjon eller returen og hvilket oppgjør du har mottatt. Behandlingsgrunnlaget for dette er avtale, eller behandling som er nødvendig for å inngå en avtale, i henhold til personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Videoovervåkning

Som kunde i en av våre butikker Match, VIC eller Boys of Europe ønsker vi å sikre at du skal få en hyggelig og trygg handleopplevelse. Vi bruker videoovervåkning i våre butikker for å sørge for sikkerheten både til deg som kunde, våre butikkmedarbeidere og våre eiendeler. 

Voice ønsker å sørge for at videoovervåkningen alltid følger gjeldende lov og veiledning fra Datatilsynet. Vi vil kun lagre videoopptak i syv dager. Dersom det oppstår en hendelse som vi må undersøke nærmere, vil vi kunne utsette slettingen av opptakene i inntil 30 dager. Ved mistanke om at det er begått en straffbar hendelse vil opptakene også kunne utleveres til politiet.

Behandlingsgrunnlaget for å ta videoopptak er vår berettigede interesse i å sørge for sikkerheten til våre kunder og ansatte, samt å beskytte våre lokaler, produkter og eiendeler, i henhold til personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER OM DEG PÅ VÅRE NETTSIDER

Når du besøker våre nettsider vil vi behandle personopplysninger for de formål og med behandlingsgrunnlaget som beskrevet under. Opplysninger om behandling av personopplysninger i våre nettbutikker og kundeklubber finner du i den enkelte nettbutikkens- og kundeklubbens personvernerklæring.

Kundeservice

Dersom du kontakter vår kundeservice vil vi behandle de personopplysningene som er nødvendige for å håndtere og svare på din forespørsel. Dette inkluderer informasjon du oppgir i forespørselen din, din kontaktinformasjon og eventuell informasjon om oppfølging av forespørselen. Behandlingsgrunnlaget for dette er avtale, eller behandling som er nødvendig for å inngå en avtale, i henhold til personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Dersom din henvendelse er av generell art og ikke tilknyttet et spesifikt kjøp, vil vårt behandlingsgrunnlag være vår berettigede interesse i å besvare din henvendelse i henhold til personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Jobbsøker

Dersom du abonnerer på ledige stillinger eller har opprettet en profil for å søke på en stilling hos Voice, vil opplysningene du oppgir registreres på vegne av Voice i rekrutteringssystemet ReachMee. Hvis du har beskyttet identitet, skal du henvende deg til hr@voice.no

Dersom du abonnerer på ledige stillinger vil vi behandle din epostadresse, for å sende deg en epost dersom nye stillinger utlyses. Ditt abonnement på ledige stillinger avsluttes automatisk etter seks måneder, og informasjon om din epostadresse knyttet til abonnementet slettes samtidig.

For å være i stand til å forhåndsvise og redigere jobbsøknader, må du først registrere deg i vårt rekrutteringssystem. Vi samler inn følgende kategorier av personopplysninger: navn, fødselsår/fødselsdato, kjønn, kontaktopplysninger, CV, søknadsbrev, vedlagte filer, bilde og eventuelle andre opplysninger du tilgjengeliggjør for oss i din profil. Du bør også være forsiktig med hva slags informasjon du deler. Oppgi derfor kun informasjon som er relevant for det aktuelle formålet.

Opplysningene du oppgir vil være tilgjengelige for HR i Voice og eventuelle ledere som deltar i rekrutteringsprosessen.

Samtlige personopplysninger vil automatisk bli slettet fra Voice Norges database i rekrutteringssystemet 12 måneder etter du sist oppdaterte profilen din.

Vi behandler opplysningene i rekrutteringssystemet basert på ditt samtykke, i henhold til personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Du har rett til når som helst å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i rekrutteringssystemet. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene dine fra rekrutteringssystemet.

Statistikk

Personopplysninger benyttes for å utarbeide anonym og aggregert statistikk om hvordan våre produkter og tjenester benyttes. Personopplysninger kan også benyttes for kvalitetssikring og intern opplæring, og vil som hovedregel alltid behandles anonymt for dette formålet. Behandlingsgrunnlaget for slik behandling er vår berettigede interesse i henhold til personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Informasjonskapsler/Cookies

Voice benytter sporingsteknologi på voice.no. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster en nettside. Informasjonskapslene gjør det mulig for oss å forstå brukernes atferd på nettstedet vårt, slik at vi kan gjøre brukeropplevelsen bedre. Informasjonskapslene gjør også at vi kan vise deg markedsføring for våre produkter og tjenester på nettsteder og kanaler utenfor voice.no. 

Ved å benytte voice.no samtykker du i henhold til ekomloven § 2-7 bokstav b til at Voice kan plassere informasjonskapsler og behandle personopplysninger som beskrevet i denne erklæringen om bruk av informasjonskapsler.

Under finner du en oversikt over informasjonskapslene som benyttes på voice.no. Tabellen inneholder navn på informasjonskapslene, en beskrivelse av formålet, navn på leverandøren, samt hvor lenge de blir lagret i nettleseren.

Du kan endre og trekke tilbake ditt samtykke til bruk av cookies for de ulike formålene i innstillingene ved å administrere cookies.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke i innstillingene i din nettleser ved å slette lagrede informasjonskapsler. Alle nettlesere gjør det mulig å begrense bruk av informasjonskapsler eller å deaktivere dem ved hjelp av nettleserens innstillinger. Tilbaketrekk av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandling frem til samtykket trekkes. 

På www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at om du sier nei til informasjonskapsler, kan det påvirke funksjonaliteten og brukeropplevelsen på vårt nettsted så vel som andre nettsteder.

UTLEVERING/OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Dine personopplysninger behandles kun av Voice og våre databehandlere som vi har inngått databehandleravtaler med. Dine personopplysninger blir kun utlevert til andre når det er nødvendig for å behandle personopplysninger som nevnt i denne personvernerklæringen eller når det er nødvendig for å at vi skal kunne oppfylle våre lovpålagte forpliktelser.

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJELAND

Voice benytter en databehandler som ved enkeltstående henvendelser kan levere support til Voice fra India. For å sikre personvernet i de få tilfellene en slik tilgang fra India kan bli aktuelt, har Voice og den aktuelle leverandøren forpliktet seg til å etterleve EUs standardavtaler for overføring til tredjeland, i henhold til personvernforordningen artikkel 46 nr. 2 bokstav c.

INFORMASJONSSIKKERHET OG LAGRINGSTID

Voice har iverksatt organisatoriske og tekniske tiltak for å sørge for at dine personopplysninger behandles sikkert og i henhold til krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet i gjeldende personvernlovgivning.

Voice lagrer personopplysninger tilknyttet personopplysningene dine som nevnt over frem til formålet med lagringen er oppfylt.

DINE RETTIGHETER

Du har rett til å be oss om innsyn i de personopplysninger vi har registrert om deg. Du kan også be om retting, sletting, begrensning og dataportabilitet i behandlingen av personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Forespørsler som nevnt over sendes inn ved å fylle ut vårt kontaktskjema.

Kontaktinformasjon til vårt personvernombud er:

Navn: Frøydis Helene Rikardsen

Epost: personvern@voice.no.

Organisasjonsnummer: 957 560 199

Postadresse: Pontoppidansgate 7, 0462 Oslo

Telefon: 22 54 55 00

 

Dersom du mener Voice ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningslovgivningen, har du rett til å sende klage til Datatilsynet som tilsynsmyndighet.

 

ENDRINGER

Voice forbeholder seg retten til å justere og tilpasse denne erklæringen og vil informere deg dersom det gjøres en endring med større betydning for deg. Ved å fortsette å bruke voice.no etter endringer i personvern- og cookieerklæringen, aksepterer du de endrede vilkårene.