Gå til innhold

Voice sitt ansvar

 

Samfunnsansvar er en integrert del av Voice Norge AS forretningsstrategi og er grunnleggende for vekst og suksess for selskapet. Vi skal med andre ord, drive forretning på en måte som er økonomisk, sosialt og miljømessig ansvarlig. Dette betyr at vår virksomhet skal drives på en ansvarlig måte som er i samsvar med nasjonal lovgivning og som respekterer, beskytter og fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og internasjonale miljøkrav.

Vi vil arbeide for å oppnå denne visjonen ved å fremme samarbeid der det legges vekt på gjensidig respekt, åpenhet og tillit, og hvor det er rom for diskusjon og konstruktiv dialog

Voice Norge AS ansvarlig innkjøpsstrategi

Vi forplikter oss til å source produkter på en juridisk, etisk og ansvarlig måte – vi ønsker derfor å samarbeide med leverandører som deler vårt engasjement for etisk handel og som vil være med å fremme og forbedre arbeidsforhold i leverandørkjeden.

Vår ansvarlig innkjøpsstrategi etablerer grunnlaget for samarbeid med våre leverandører og er en grunnleggende del av vår strategi for samfunnsansvar.

Har du spørsmål angående bærekraftarbeidet vårt? Ta gjerne kontakt på csr@voice.no