Gå til innhold

Dyrevelferd

Voice Norge AS aksepterer ikke under noen omstendigheter at dyr skades i produksjon av våre produkter. Vi krever at alle materialer som stammer fra dyr i våre produkter, er fra dyr som er behandlet humant og i henhold til gjeldende dyrevernslover og anbefalinger.

Lær

Voice Norge AS bruker kun skinn og lær fra nyttedyr (som griser, sauer og kyr) og kun dersom dyrene opprinnelig er blitt slaktet for kjøttproduksjon.

Voice Norge AS bruker ikke skinn fra områder som er kjent for dårlig dyrehold eller for å transportere dyr under kritikkverdige forhold.

Merinoull 

Voice Norge AS produkter av merinoull er fra sertifiserte leverandører som garanterer at ullen ikke kommer fra sauer som har blitt utsatt for mulesing. Vi krever at all ull fra Australia er sertifisert i henhold til Responsible Wool Standard, eller erklært som «Non-Mulesed wool/Ceased-Mulesed” wool ihht. National Wool Declaration/IWTO-sertifikat. 

Voice Norge AS etterstreber å bruke ull sertifisert i henhold til Responsible Wool Standard (RWS) der det er mulig. Innen 2023 vil 50% av våre saueullsprodukter være laget av RWS sertifisert ull.

Les mer om Responsible Wool Standard her 

Angora ull

Voice har besluttet å forby Angoraull i alle våre produkter.

Pels

Voice Norge AS bruker ikke pels fra dyr som er oppdrettet eller fanget spesielt for pelsens skyld. Voice Norge AS kan bruke pels fra nyttedyr som alpakkaer, sauer, lam osv. Kaniner anses ikke som nyttedyr, derfor brukes ikke kaninpels i våre produkter.

Dun 

Voice Norge AS forbyr bruk av dun plukket av levende fugler i våre produkter. Vi bruker kun fjær og dun fra fugler som har blitt avlet for matindustrien, med unntak av fjær eller dun fra gjess som har blitt tvangsforet for produksjon av foie gras. Voice Norge AS etterstreber å bruke dun sertifisert i henhold til Responsible Down Standard der det er mulig.

Innen 2021 vil alle våre dun-produkter inneholde 100% ansvarlig dun.

Ler mer om Responsible Down Standard her

Dyreforsøk

Voice Norge AS er imot dyreforsøk og oppfordrer alle samarbeidspartnere til å følge våre retningslinjer i denne saken.