Gå til innhold

Fabrikker

Fabrikklister

Voice Norge AS arbeider strategisk med samfunnsansvar og ønsker å bidra til åpenhet i tekstilbransjen. Vi har derfor besluttet å gjøre listen over fabrikker som produserer for Voice Norge AS offentlig.

Voice Norge kjøper varer fra ca. 85 leverandører, og fabrikklisten inneholder navn og adresse til fabrikkene som enten eies av eller brukes av våre leverandører til å produsere varer for Voice Norge AS kjeder: VIC, Match, Boys of Europe, merkevarene Jean Paul og Henry Choice. Listen oppdateres i januar hvert år

Her finner du vår fabrikkliste.

Inspeksjon av fabrikker

Gjennom medlemskapet i amfori BSCI har vi forpliktet oss til å gjennomføre eksterne sosiale inspeksjoner på fabrikkene som står for 2/3 av Voice Norge AS produksjonsvolum.

Inspeksjonene fokuserer på sosiale forhold ved fabrikken, blant annet helse og sikkerhet. Etter en inspeksjon mottar fabrikken en inspeksjonsrapport med et inspeksjonsresultat (basert på oppnådd score under revisjonen) og en forbedringsplan. Forbedringsplanen inneholder detaljert informasjon om eventuelle mangler ved fabrikken, hva som må gjøres for å utbedre dette og en tidsfrist for når det skal være rettet opp. Etter en satt tidsfrist (maks 2 år) gjennomføres det en oppfølgingskontroll for å påse at feilene faktisk er utbedret.

Vi ønsker å styrke vår kunnskap om de fabrikker som produserer for oss og målet vårt er at flesteparten av våre produsentene skal være inspisert gjennom inspeksjonssystemet til BSCI.

Gjennom disse inspeksjonene ønsker vi å sikre at vi opprettholder ønsket standard i produksjonskjeden.