Gå til innhold

Miljøansvar

Voice Norge AS har en proaktiv tilnærming når det gjelder å arbeide med miljøspørsmål - både lokalt og i samarbeid med våre produsenter og deres underleverandører. Vi fokuserer på reduksjon, gjenbruk og resirkulering. Vi oppfordrer alle våre samarbeidspartnere til å redusere overflødig emballasje og bruke resirkulerte og ikke-giftige materialer.

Handelens miljøfond

Voice Norge AS ønsker å bidra til å redusere plastforsøplingen, øke plastgjenvinningen og redusere bruken av plastbæreposer. Vi besluttet derfor å bli medlem i Handelens Miljøfond i 2018 og begynte samtidig å ta betalt for alle poser, både plast og papir. Prisen for en pose er 2kr uansett størrelse eller type. 50 øre av poseavgiften går til Handelens Miljøfond, overskuddet går til andre bærekraftstiltak i regi av Voice. 

Vi mener at nøkkelen til å redusere miljøpåvirkningen er å gjenbruke posene så mange ganger som mulig. Ved å ta betalt for alle posene ønsker vi å øke bevisstgjøringen og bidra til å redusere bruken av handleposer. Vi ønsker med andre ord å hjelpe til å endre folks vaner og bidra til en positiv samfunnsutvikling

Fretex

I 2012 inngikk Voice Norge AS et samarbeid med Fretex. Gjennom dette samarbeidet blir reklamasjoner og overskuddsvarer fra butikker samt salgsprøver, stoffprøver osv. fra kontoret donert til Fretex International, som selger dette videre til sine kunder utenfor Europa.

Fretex tar imot alle varer, inkludert feilvarer, reklamasjoner og ødelagte varer. Målet til Fretex er at mest mulig av det som kommer inn skal gjenbrukes. Det som ikke egner seg for ombruk material-gjenvinnes, for eksempel gjennom redesign og pussefiller. Resten går til energigjenvinning.