Gå til innhold

Retningslinjer og policy

Retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis

VOICE Norge AS jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

Dette policy-dokumentet, inkludert prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, danner grunnlaget for selskapets bærekraftsarbeid.

Etiske retningslinjer

Ettersom alle våre produkter kjøpes fra eksterne leverandører, enten gjennom agenter eller direkte fra produsenter, har vi utviklet et sett med etiske retningslinjer som beskriver hvilke krav og forventninger vi har til våre leverandører.

De etiske retningslinjene reflekterer internasjonale standarder relatert til helse, miljø, sikkerhet og sosiale forhold for arbeiderne på fabrikkene som produserer produkter for Voice Norge AS. Konkret vil det si at våre leverandører forplikter seg til at deres forretningspraksis er lovlig, etisk og i samsvar med gjeldende konvensjoner og arbeidslivsstandarder.

Vi overvåker implementeringen av retningslinjene ved bruk av spørreskjemaer, forbedringsplaner, fabrikkbesøk og inspeksjoner. Voice Norge AS forbeholder seg retten til, når som helst, å gjennomføre annonserte eller uannonserte inspeksjoner av leverandører og underleverandører som produserer produkter for Voice Norge AS. Inspeksjoner kan utføres av Voice Norge AS, eller av eksterne partnere som er autorisert av Voice Norge AS.

Leverandørkrav

Sporbarhet

Leverandører må oppgi alle produsenter (fabrikker) og eventuelle underleverandører som er involvert i produksjon av varer som selges gjennom Voice Norge AS. Leverandører må innhente skriftlig godkjennelse fra Voice Norge AS dersom hele eller deler av produksjonen må flyttes til andre produksjonssteder enn først oppgitt (sub-contracting).

Aksept og formidling av våre policyer

Leverandører er forpliktet til å signere et bekreftelsesbrev hvor de bekrefter at de følger våre etiske retningslinjer og  vår restriksjonsliste for kjemikalier. Leverandørene er pålagt å videreformidle disse policyene til sine produsenter og underleverandører.

Systemer for implementering og oppfølging av våre retningslinjer

Leverandører og produsenter er forventet å ha system på plass for å gjennomføre, overvåke og følge opp våre krav, og for å håndtere eventuelle brudd på våre retningslinjer.

Oppfølging av forhold på produksjonsstedet

Produsenter som er inspisert gjennom Sedex, BSCI eller SA8000 må sende inn seneste inspeksjonsrapport til Voice for videre oppfølging. Produsenter som ikke er inspisert gjennom Sedex, BSCI eller SA8000, må fylle ut et egenevalueringsskjema til Voice for videre oppfølging.