Gå til innhold

Samarbeidspartnere

Etisk Handel Norge

VOICE Norge AS har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2003.

Etisk Handel Norge er en medlemsorganisasjon og Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder.

Organisasjonens formål er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Voice Norge AS rapporterer årlig til Etisk Handel Norge, og rapporten kan lastes ned her

 

amfori BSCI

I 2013 ble Voice Norge AS medlem av amfori BSCI - Business Social Compliance Initiative.

BSCI ble etablert i 2003 av amfori for å bidra til økt samarbeid og samsvar mellom bedrifter som ønsker å styrke sine leverandørkjeder. BSCI har fokus på å hjelpe bedrifter til å oppfylle de sosiale forpliktelsene de har overfor sine leverandører.

BSCI har utviklet en felles Code of Conduct (CoC), som alle medlemmer må følge og kommunisere til sine leverandører. Implementering og overholdelse av de etiske retningslinjene på fabrikk, sjekkes gjennom BSCIs standardisert inspeksjonssystem.

Gjennom medlemskapet i BSCI har vi forpliktet oss til å gjennomføre eksterne sosiale inspeksjoner på fabrikkene som står for 2/3 av Voice Norge AS produksjonsvolum

RISE 

RISE (Research Institutes Of Sweden) er et uavhengig, topp moderne svensk forskningsinstitutt som tilbyr unik ekspertise og rundt 100 test- og demonstrasjonsmiljøer for å fremtidssikre teknologier, produkter og tjenester.

Voice Norge AS har vært medlemmer av nettverket «Kemikaliegruppen» siden 2013. Nettverket styres av RISE og har som mål å minimere forekomsten av uønskede kjemikalier i tekstil-, sko- og elektronikk-bransjen.

Bangladesh Accord

I 2013 signerte Voice Norge AS på Accord-avtalen om økt brann og bygningssikkerhet i Bangladesh.

Accord-avtalen er en juridisk bindende avtale som er utformet for å gjøre alle tekstilfabrikker i Bangladesh til trygge arbeidsplasser. Gjennom avtalen blir det utført uavhengige bygnings- elektrisitets- og branninspeksjoner på alle fabrikkene som brukes av selskapene som har signert på avtalen. Etter inspeksjonene offentliggjøres inspeksjonsrapportene og resultatene av disse inspeksjonene på Accords nettside.

Selskapene som har signert avtalen er forpliktet til å sikre at reparasjonene blir utført på fabrikk, at tilstrekkelige midler stilles til rådighet, og at arbeiderene på disse fabrikkene fortsetter å få utbetalt lønn under utbedringsperioden. Gjennom Accord etableres det også HMS- komiteer på alle fabrikkene, for å sikre en vedvarende fokus på helse, miljø og sikkerhet for fabrikkarbeiderne i årene som kommer.

Accord har i tillegg etablert en klagemekanisme hvor fabrikkansatte kan rapportere sikkerhets- og helsemessige bekymringsmeldinger direkte til Accord. Gjennom avtalen har arbeiderne rett til å nekte å arbeide på fabrikken dersom de mener at arbeidsplassen er utrygg.

Se mer her

Quizrr

I 2016 igangsatte Voice Norge AS et pilotprosjekt i samarbeid med Initiativ for Etisk Handel (IEH) og det svenske opplæringsverktøyet Quizrr. Målet med prosjektet var å forbedre den sosiale dialogen på 2 utvalgte fabrikker i Kina og Bangladesh. Prosjektet viste seg å være suksess, spesielt på fabrikken i Bangladesh, og i begynnelsen av 2019 skrev Voice derfor under på en ny avtale med QuizRR for å utvide samarbeidet ytterligere de neste 3 årene. 

QuizRR’s digitale opplæringsløsninger er basert på korte tilpassede filmsnutter, etterfulgt av en quizz. Filmene omhandler virkelige situasjoner på fabrikk, er på det lokale språket og satt i lokale miljø. Dette er en morsom, rask og engasjerende måte å lære om ansattes rettigheter og ansvar.

De ansatte utfører opplæringen individuelt eller i små grupper, på brukervennlige nettbrett. For å sikre engasjement og interesse blir «gamification» brukt gjennom hele opplæringen. Det tar mindre enn en time å fullføre en opplæringsmodul.

Alle resultatene fra opplæringen lagres og vises på QuizRRs webportal, noe som gjør det mulig for både fabrikken og QuizRR’s medlemmer å måle og dele fabrikkens fremgang.

Se mer her