Gå til innhold

Vårt ansvar

Samfunnsansvar er en integrert del av Voice Norge AS forretningsstrategi og er grunnleggende for vekst og suksess for selskapet. Vi skal med andre ord, drive forretning på en måte som er økonomisk, sosialt og miljømessig ansvarlig. Dette betyr at vår virksomhet skal drives på en ansvarlig måte som er i samsvar med nasjonal lovgivning og som respekterer, beskytter og fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og internasjonale miljøkrav. Vi vil arbeide for å oppnå denne visjonen ved å fremme samarbeid der det legges vekt på gjensidig respekt, åpenhet og tillit, og hvor det er rom for diskusjon og konstruktiv dialog«Vi har forpliktet oss til å source produkter på en juridisk, etisk og ansvarlig måte – vi ønsker derfor å samarbeide med leverandører som deler vårt engasjement for etisk handel og som vil være med å fremme og forbedre arbeidsforhold i leverandørkjeden.»

Voice Norge AS ansvarlig innkjøpsstrategi

Vår ansvarlig innkjøpsstrategi etablerer grunnlaget for samarbeid med våre leverandører og er en grunnleggende del av vår strategi for samfunnsansvar.

Retningslinjer og policys - etiske retningslinjer

Ettersom alle våre produkter kjøpes fra eksterne leverandører, enten gjennom agenter eller direkte fra produsenter, har vi utviklet et sett med etiske retningslinjer som beskriver hvilke krav og forventninger vi har til våre leverandører.

De etiske retningslinjene reflekterer internasjonale standarder relatert til helse, miljø, sikkerhet og sosiale forhold for arbeiderne på fabrikkene som produserer produkter for Voice Norge AS. Konkret vil det si at våre leverandører forplikter seg til at deres forretningspraksis er lovlig, etisk og i samsvar med gjeldende konvensjoner og arbeidslivsstandarder.

Vi overvåker implementeringen av retningslinjene ved bruk av spørreskjemaer, forbedringsplaner, fabrikkbesøk og inspeksjoner. Voice Norge AS forbeholder seg retten til, når som helst, å gjennomføre annonserte eller uannonserte inspeksjoner av leverandører og underleverandører som produserer produkter for Voice Norge AS. Inspeksjoner kan utføres av Voice Norge AS, eller av eksterne partnere som er autorisert av Voice Norge AS.

Voice Norge AS følger opp våre etiske retningslinjer i henhold til vår CSR-strategi. Dette betyr at alle leverandører må signere vår Code of Conduct [HS1] før inngåelse av forretninger med Voice Norge AS. Vi overvåker implementeringen av retningslinjene ved bruk av spørreskjemaer for egenevaluering, forbedringsplaner, fabrikkbesøk og inspeksjoner. Voice Norge AS forbeholder seg retten til, når som helst, å gjennomføre annonserte eller uannonserte inspeksjoner av leverandører og underleverandører som produserer produkter for Voice Norge AS. Inspeksjoner kan utføres av Voice Norge AS, eller av eksterne partnere som er autorisert av Voice Norge AS. Alle ansatte som jobber for Voice Norge AS må forholde seg lojalt til våre etiske retningslinjer for ansatte.

Packing, Delivery and Trading (PDT) policy

I tillegg til våre etiske retningslinjer er leverandørene også forventet å møte retningslinjene i vår Packing, Delivery and Trading (PDT) policy. PDT policyen ble første gang utarbeidet i 1997 og er en juridisk bindende avtale mellom våre leverandører og Voice Norge AS. Denne policyen presiserer forhold som kjøpsvilkår, krav til prøver/samples, spesifikasjoner for kvalitetstesting og kvalitetstoleranse, instruksjoner for pakking, pakkelister, forsendelsesmerker, bar-kode instruksjoner, fakturering og transportering osv.

Kjemikalier - avtale og testing

Voice Norge AS leverandører må signere en formell avtale som bekrefter at de leverer produkter som oppfyller kravene i det europeiske kjemikalieregelverket REACH og Voice Norge AS restriksjonsliste for kjemikalier (RSL). Voice Norge AS 'RSL er en liste over kjemikalier som, etter norsk og europeisk lov, enten er forbudt eller kun tillatt i begrensede mengder. Våre leverandører er forpliktet til å overholde bestemmelsene og begrensningene i denne restriksjonslisten. For å sikre at produktene overholder kjemikaliekravene våre krever vi testing av produkter før forsendelse og gjennomfører i tillegg stikkprøvetester av produkter fra lageret vårt i Norge.

 

Dyrevelferd

Voice Norge AS aksepterer ikke under noen omstendigheter at dyr skades i produksjon av våre produkter. Vi krever at alle materialer som stammer fra dyr i våre produkter, er fra dyr som er behandlet humant og i henhold til gjeldende dyrevernslover og anbefalinger.

Lær

Voice Norge AS bruker kun skinn og lær fra nyttedyr som griser, sauer og kyr, og kun dersom dyrene opprinnelig er blitt slaktet for kjøttproduksjon. Voice Norge AS bruker ikke skinn fra områder som er kjent for dårlig dyrehold eller for å transportere dyr under kritikkverdige forhold.

Merinoull

Voice Norge AS produkter av merinoull er fra sertifiserte leverandører som garanterer at ullen ikke kommer fra sauer som har blitt utsatt for mulesing.

Angora ull

Voice har besluttet å forby Angoraull i alle våre produkter. Forbudet er gjeldende for alle produkter som er produsert etter 01.12.2015.

Pels

Voice Norge AS bruker ikke pels fra dyr som er oppdrettet eller fanget spesielt for pelsens skyld. Voice Norge AS kan bruke pels fra nyttedyr som alpakkaer, sauer, lam osv. Kaniner anses ikke som nyttedyr, derfor bruker vi ikke kaninpels i våre produkter.

Dun

Voice Norge AS forbyr bruk av dun plukket av levende fugler i våre produkter. Vi bruker kun fjær og dun fra fugler som har blitt avlet for matindustrien, med unntak av fjær eller dun fra gjess som har blitt tvangsforet for produksjon av foie gras. Vi krever bevis fra våre leverandører at all dun og fjær i våre produkter er i tråd med våre restriksjoner.

Dyreforsøk

Voice Norge AS er imot dyreforsøk og oppfordrer alle samarbeidspartnere til å følge våre retningslinjer i denne saken.

Ansvarlig bomull

Voice Norge AS er stolt medlem av Better Cotton Initiative. Gjennom dette medlemskapet vil vi bidra til å forbedre forholdene i bomullsproduksjonen. Better Cotton Initiative jobber for å gjøre den globale bomullsproduksjonen bedre for de som produserer den, for miljøet og for bomullsindustriens fremtid.

Gjennom Better Cotton Initiative får bomullsbøndene opplæring i å ta bedre vare på vannressursene og bruke vannet mer effektivt, ta bedre vare på jordsmonnet og det biologiske mangfoldet rundt produksjonen, redusere bruken av skadelige kjemikalier og sikre skikkelig arbeidsforhold for de ansatte. 

Better Cotton er kjøp gjennom et «Mass Balance»-system og er derfor ikke fysisk sporbart frem til sluttproduktet. Se bettercotton.org

Innen 2023 vil 50% av bomullen i våre produkter være kjøpt gjennom Better Cotton Initiative.

Les mer om Better Cotton Initiativ her

BCI

Miljøansvar

Voice Norge AS har en proaktiv tilnærming når det gjelder å arbeide med miljøspørsmål - både lokalt og i samarbeid med våre produsenter og deres underleverandører. Vi fokuserer på reduksjon, gjenbruk og resirkulering. Vi oppfordrer alle våre samarbeidspartnere til å redusere overflødig emballasje og bruke resirkulerte og ikke-giftige materialer.

 

Leverandørkrav

Sporbarhet

Leverandører må oppgi alle produsenter (fabrikker) og eventuelle underleverandører som er involvert i produksjon av varer som selges gjennom Voice Norge AS. Leverandører må innhente skriftlig godkjennelse fra Voice Norge AS dersom hele eller deler av produksjonen må flyttes til andre produksjonssteder enn først oppgitt (sub-contracting).

Aksept og formidling av våre policyer

Leverandører er forpliktet til å signere et bekreftelsesbrev hvor de bekrefter at de følger våre etiske retningslinjer, restriksjonsliste for kjemikalier og Packing, Delivery and Trading policy. Leverandørene er pålagt å videreformidle disse policyene til sine produsenter og underleverandører.

Systemer for implementering og oppfølging av våre retningslinjer

Leverandører og produsenter er forventet å ha system på plass for å gjennomføre, overvåke og følge opp våre krav, og for å håndtere eventuelle brudd på våre retningslinjer.

Oppfølging av forhold på produksjonsstedet

Produsenter som er inspisert gjennom Sedex, BSCI eller SA8000 må sende inn seneste inspeksjonsrapport til Voice for videre oppfølging. Produsenter som ikke er inspisert gjennom Sedex, BSCI eller SA8000, må fylle ut et egenevalueringsskjema til Voice for videre oppfølging.

Fabrikklister

Voice Norge AS arbeider strategisk med samfunnsansvar og ønsker å bidra til åpenhet i tekstilbransjen. Vi har derfor besluttet å gjøre listen over fabrikker som produserer for Voice Norge AS offentlig. Voice Norge kjøper varer fra ca. 85 leverandører, og fabrikklisten inneholder navn og adresse til fabrikkene som enten eies av eller brukes av våre leverandører til å produsere varer for Voice Norge AS kjeder: VIC, Match, Boys of Europe, merkevarene Jean Paul og Henry Choice, samt Uniform. Listen oppdateres hvert år.

Her finner du listen over fabrikkene som produserte varer for Voice Norge AS i 2018.

ETI - Initiativ for Etisk Handel

Voice Norge AS har vært medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH) siden 2003.

Initiativ for Etisk Handel er et forpliktende samarbeid mellom bedrifter, fagforeninger, organisasjoner og offentlige etater. IEH er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. Etisk handel innebærer at bedrifter og andre aktører bidrar til forbedringer når det gjelder arbeidsforhold og miljø i sin eksisterende leverandørkjede.

Voice Norge AS rapporterer til IEH Norge årlig, og rapporten kan lastes ned her.

BSCI - Business Social Compliance Initiative

I 2013 ble Voice Norge AS medlem av Business Social Compliance Initiative (BSCI).

BSCI ble etablert i 2003 av Foreign Trade Association (FTA) for å bidra til økt samarbeid og samsvar mellom bedrifter som ønsker å styrke sine leverandørkjeder. BSCI har fokus på å hjelpe bedrifter til å oppfylle de sosiale forpliktelsene de har overfor sine leverandører. BSCI har utviklet en felles Code of Conduct (CoC), som alle medlemmer må følge og kommunisere med sine leverandører.

Inspeksjon av fabrikker:

Gjennom BSCI medlemskapet har vi forpliktet oss til å gjennomføre eksterne sosiale revisjoner på fabrikkene som står for 2/3 av Voice Norge AS 'produksjonsvolum innenfor en periode på 3,5 år. Dette betyr at alle Voice Norge AS viktigste leverandører vil bli inspisert av en ekstern inspeksjon. Vi har valgt å bruke Det Norske Veritas (DNV) som vår partner for disse eksterne inspeksjonene.

Inspeksjonene fokuserer på sosiale forhold ved fabrikken, blant annet helse og sikkerhet. Etter en inspeksjon mottar fabrikken en inspeksjonsrapport med et revisjonsresultat (basert på oppnådd score under revisjonen) og en forbedringsplan. Forbedringsplanen inneholder detaljert informasjon om eventuelle mangler ved fabrikken, hva som må gjøres for å utbedre dette og en tidsfrist for når det skal være rettet opp. Etter tidsfristen vil det gjennomføres en oppfølgingskontroll for å påse at feilene faktisk er utbedret.

Målet vårt er at flesteparten av våre produsentene skal være inspisert gjennom inspeksjonssystemet til BSCI. Vi ønsker å styrke vår kunnskap om de fabrikker som produserer for oss - og gjennom disse inspeksjonene vil vi sikre at vi opprettholder ønsket kvalitetsstandard både i produksjonskjeden og i våre produkter.

Bangladesh Accord-avtalen

I 2013 signerte Voice Norge AS Accord-avtalen om økt brann og bygningssikkerhet i Bangladesh.

Accord-avtalen er en juridisk bindende avtale som er utformet for å gjøre alle tekstilfabrikker i Bangladesh til trygge arbeidsplasser. Gjennom avtalen blir det utført uavhengige bygnings- elektrisitets- og branninspeksjoner på fabrikkene som omfattes av avtalen. Etter inspeksjonene offentliggjøres inspeksjonsrapportene og resultatene av disse inspeksjonene på Accords nettside. Selskapene som har signert avtalen er forpliktet til å sikre at reparasjonene blir utført på fabrikk, at tilstrekkelige midler stilles til rådighet, og at arbeiderene på disse fabrikkene fortsetter å få utbetalt lønn under utbedringsperioden. Gjennom Accord etableres det også HMS- komiteer på alle fabrikkene, for å sikre en vedvarende fokus på helse, miljø og sikkerhet for fabrikkarbeiderne i årene som kommer. Accord har i tillegg etablert en hotline hvor fabrikkansatte kan rapportere sikkerhets- og helsemessige bekymringsmeldinger direkte til Accord teamet. Gjennom avtalen har arbeiderne rett til å nekte å arbeide på fabrikken dersom de mener at arbeidsplassen er utrygg.

Har du spørsmål angående bærekraftarbeidet vårt? Ta gjerne kontakt på csr@voice.no