Gå til innhold

Tekstilfibre og -materialer

Et produkts miljøbelastning bestemmes i stor grad av hva slags materiale produktet er laget av. Ved å ha strenge krav til bruk av dyrefibre og bruke mer ansvarlige og bærekraftige materialer i våre produkter, ønsker vi å sikre dyrevelferd samt redusere belastningen for mennesker, samfunn og miljø.

VOICE har vedtatt en handlingsplan for mer ansvarlige, bærekraftige og sporbare materialer. Mer ansvarlige og bærekraftige materialer er i vår handlingsplan definert som råvarer (fibre) som er kjøpt inn gjennom en sertifisering eller ordning som sikrer et redusert miljøavtrykk, gode arbeidsforhold og dyrevelferd i produksjonen av den aktuelle fiberen. Ambisjonen er å benytte 100% mer ansvarlige og bærekraftige naturfibre innen utgangen av 2023, og utelukkende mer ansvarlige og bærekratige fibre i sin helhet innen utgangen av 2025. Deretter vil vi jobbe med å øke andelen resirkulerte fibre i våre produkter til minst 50% innen utgangen av 2030.

Du finner vår handlingsplan for mer ansvarlige, bærekraftige og sporbare materialer her.

Mer bærekraftige og ansvarlige produkter handler samtidig om mer enn bare klesfiberen. Beregninger fra World Resources Institute viser at 67% av klimautslippene fra klesproduksjonen skjer i omdanningen av opprinnelig tekstilfiber til endelig stoffmateriale som deretter benyttes til å lage klærne vi går i. Samtidig utgjør fiberproduksjonen en ikke uvesentlig utslippsandel (24%). VOICE har derfor valgt å sette høye mål for vår tekstilfiberbruk samtidig som vi fremover vil kartlegge og etablere en materialstrategi for å redusere klimabelastningen fra klærne vi produserer ytterligere.

Under kan du lese mer om noen av merkeordningene og sertifiseringene vi benytter i VOICE.

Naturfibre

Bomull

Bomull er den fiberen som benyttes mest i Voice Norge AS produkter, med totalt 59% av den totale tekstilfiberbruken. Voice Norge AS har som målsetting å kjøpe 100% av vår bomull som mer ansvarlig og bærekraftig innen utgangen av 2023. Dette innebærer at bomullen er enten Better Cotton, økologisk bomull, resirkulert bomull eller tilsvarende.

Better Cotton

Voice Norge AS er stolte medlemmer av Better Cotton. Better Cotton jobber for å hjelpe bomullsdyrkende lokalmiljøer med å overleve og vokse, og samtidig beskytte og gjenoppbygge miljøet.

Better Cotton gir bomullsbønder opplæring i å bruke vannet mer effektivt, ta bedre vare på jordsmonnet og naturmiljøet, redusere bruken av skadelige kjemikalier og sikre gode arbeidsforhold for de ansatte.

Better Cotton er kjøpt gjennom et «Mass Balance»-system og er derfor ikke fysisk sporbart frem til sluttproduktet. Se www.bettercotton.org/massbalance for mer informasjon.

I 2021 ble 63% av bomullen i våre produkter kjøpt gjennom Better Cotton (BC). Vårt innkjøp av Better Cotton bidro anslagsvis til 204.000 euro i økt fortjeneste* for Better Cotton bønder.

Beregninger viser videre at Voice Norge AS innkjøpet av Better Cotton i 2021 bidro til å spare 470,6 millioner liter vann, og bruke 299 kg mindre sprøytemidler.

*Better Cotton bønder opplever økt fortjeneste av forskjellige grunner, oftest på grunn av forbedrede avlinger og/eller gjennom optimalisert bruk av innsatsfaktorer (for eksempel ved mindre og mer fornuftig bruk av vann, sprøytemidler og kunstgjødsel).

Lin

Voice Norge AS har som målsetting å kjøpe 100% av vår lin som mer ansvarlig og bærekraftig innen utgangen av 2024. Dette innebærer at all linfiber som minimum må være produsert ved såkalt 'dew-retting' som bidrar til lavere vannforbruk.

Dyrefibre og -materialer

Dyrevelferd

Voice Norge AS aksepterer ikke under noen omstendigheter at dyr skades i produksjon av våre produkter. Vi krever at alle materialer som stammer fra dyr i våre produkter, er fra dyr som er behandlet humant og i henhold til gjeldende dyrevernslover og anbefalinger.

Dyreforsøk

Voice Norge AS er imot dyreforsøk og oppfordrer alle samarbeidspartnere til å følge våre retningslinjer i denne saken.

Saueull

Responsible Wool Standard (RWS) er en uavhengig, frivillig global standard som jobber for å sikre at ullen kommer fra sauer som har blitt behandlet på en forsvarlig måte, og fra gårder som tar vare på jordsmonnet som brukes til beiting. Gjennom RWS utføres det årlig inspeksjoner av alle leddene i verdikjeden og det er full sporbarhet på fibrene fra bondegård til sluttprodukt. VOICE er selv sertifisert i henhold til RWS standarden, som gir en garanti for full sporbarhet fra fiberets opphav til endelig produkt.

Innen utgangen av 2023 skal 100% av våre saueullsprodukter være laget av RWS sertifisert ull.

Voice Norge AS produkter av merinoull er fra sertifiserte leverandører som garanterer at ullen ikke kommer fra sauer som har blitt utsatt for mulesing. Vi krever at all ull fra Australia er sertifisert i henhold til Responsible Wool Standard, eller erklært som «Non-Mulesed wool/Ceased-Mulesed wool» ihht. National Wool Declaration/IWTO-sertifikat. 

Angoraull

Voice tillater ikke bruk av Angoraull i våre produkter.

Pels

Voice Norge AS bruker ikke pels fra dyr som er oppdrettet eller fanget spesielt for pelsens skyld. Voice Norge AS kan bruke pels fra nyttedyr som alpakkaer, sauer, lam osv. Kaniner anses ikke som nyttedyr, derfor brukes ikke kaninpels i våre produkter.

Dun

Responsible Down Standard (RDS) er en uavhengig, frivillig global standard som jobber for å sikre økt dyrevelferd i dun-industrien. Gjennom RDS utføres det årlig inspeksjoner av alle leddene i verdikjeden, noe som gir full sporbarhet på dunen fra bondegård til sluttprodukt. VOICE er selv sertifisert i henhold til RDS-standarden, som gir en garanti for full sporbarhet fra fiberets opphav til endelig produkt.

Alle våre dun-produkter som inneholder ny dun har siden 2021 vært sertifisert i henhold til Responsible Down Standard.

Skinn og lær

Voice Norge AS bruker kun skinn og lær fra nyttedyr (som griser, sauer og kyr) og kun dersom dyrene opprinnelig er blitt slaktet for kjøttproduksjon.

Voice Norge AS bruker ikke skinn fra områder som er kjent for dårlig dyrehold eller for å transportere dyr under kritikkverdige forhold.

Leather Working Group

Voice Norge AS er medlemmer av Leather Working Group. Leather Working Group jobber for å fremme mer ansvarlig produksjon av skinn og lær, og sertifiserer garverier som jobber etter deres kriterier for en ansvarlig produksjon. Disse kriteriene inkluderer blant annet arbeidsforhold, miljøpåvirkning, kjemikaliebruk mm. Du kan lese mer om Leather Working Group her.

Voice Norge AS har som mål å benytte utelukkende Leather Working Group sertifisert skinn og lær i alle våre produkter innen utgangen av 2023. Ved utgangen av 2021 ble over 50% av alt skinn og lær kjøpt gjennom Leather Working Group.