Gå til innhold

Tekstilfibre og materialer

Et produkts miljøbelastning avhenger blant annet av hva slags materiale produktet er laget av. Gjennom strenge krav til vår bruk av dyrefibre og mål for å bruke mer ansvarlige og bærekraftige fibre og materialer i våre produkter ønsker vi å sikre dyrevelferd samt redusere belastningen for mennesker, samfunn og miljø.

VOICE har vedtatt en handlingsplan for mer ansvarlige, bærekraftige og sporbare materialer. Mer ansvarlige og bærekraftige materialer er i vår handlingsplan definert som råvarer (fibre) som er kjøpt inn gjennom en sertifisering eller ordning som sikrer et redusert miljøavtrykk, gode arbeidsforhold og dyrevelferd i produksjonen av den aktuelle fiberen. Ambisjonen er å benytte 100% mer ansvarlige og bærekraftige naturfibre innen fra og med 2024, og utelukkende mer ansvarlige og bærekratige fibre i sin helhet innen utgangen av 2025. Deretter vil vi jobbe med å øke andelen resirkulerte fibre i våre produkter til minst 50% innen utgangen av 2030.

Du finner vår handlingsplan for mer ansvarlige, bærekraftige og sporbare materialer her.

Mer bærekraftige og ansvarlige produkter handler samtidig om mer enn bare klesfiberen. Beregninger fra World Resources Institute viser at 67% av klimautslippene fra klesproduksjonen skjer i omdanningen av opprinnelig tekstilfiber til endelig stoffmateriale som deretter benyttes til å lage klærne vi går i. Samtidig utgjør fiberproduksjonen en ikke uvesentlig utslippsandel (24%). VOICE har derfor valgt å sette høye mål for vår tekstilfiberbruk samtidig som vi fremover vil kartlegge og etablere en materialstrategi for å redusere klimabelastningen fra klærne vi produserer ytterligere.

Under kan du lese mer om noen av fibrene, merkeordningene og sertifiseringene vi benytter i VOICE.

Plantefibre

Bomull

Bomull er den fiberen som benyttes mest i VOICE produkter. I 2022 utgjorde bomull 58% av den totale tekstilfiberbruken. Voice Norge AS har som målsetting å kjøpe 100% av vår bomull som mer ansvarlig og bærekraftig fra og med 2024. Dette innebærer at bomullen er enten Better Cotton, økologisk bomull, resirkulert bomull eller tilsvarende.

Better Cotton

VOICE er stolte medlemmer av Better Cotton. Better Cotton jobber for å hjelpe bomullsdyrkende lokalmiljøer med å overleve og vokse, og samtidig beskytte og gjenoppbygge miljøet.

Better Cotton gir bomullsbønder opplæring i å bruke vannet mer effektivt, ta bedre vare på jordsmonnet og naturmiljøet, redusere bruken av skadelige kjemikalier og sikre gode arbeidsforhold for de ansatte.

Better Cotton er kjøpt gjennom et «Mass Balance»-system og er derfor ikke fysisk sporbart frem til sluttproduktet.

I 2022 ble over 96% av bomullen i våre produkter kjøpt gjennom Better Cotton. Vårt innkjøp av Better Cotton bidro anslagsvis til 179.668 euro i økt fortjeneste* for Better Cotton bønder.

Beregninger viser videre at Voice Norge AS innkjøpet av Better Cotton i 2022 bidro til å spare 948 millioner liter vann, og bruke 579 kg mindre sprøytemidler.

*Better Cotton bønder opplever økt fortjeneste av forskjellige grunner, oftest på grunn av forbedrede avlinger og/eller gjennom optimalisert bruk av innsatsfaktorer (for eksempel ved mindre og mer fornuftig bruk av vann, sprøytemidler og kunstgjødsel).

GOTS bomull

GOTS er en sertifiseringsordning for økologiske tekstilfibre som stiller krav til både dyrkeprosess, sosiale forhold, og helse, miljø og sikkerhet gjennom hele produksjonskjeden for klær. GOTS-sertifisert bomull er sporbart gjennom verdikjeden. Produkter må inneholde minimum 70% sertifisert GOTS bomull for å kunne merkes med GOTS-logoen, og minimum 95% økologiske fibre for å kunne merkes som 'økologisk'.

Økologiske fibre innebærer at det ikke er benyttet syntetiske sprøytemidler i dyrkingen, og at den aktuelle planten ikke har et genetisk modifisert opphav (såkalt GMO). Målet med økologisk jordbruk er å ivareta både økosystemer, jordsmonn og menneskene som jobber i landbruket.

Bruken av sertifisert økologisk bomull vil fra og med 2023 øke vesentlig fremover.

Lin

VOICE har som målsetting å kjøpe 100% av vår lin som mer ansvarlig og bærekraftig innen utgangen av 2024. Dette innebærer at all linfiber som minimum må være prosessert gjennom såkalt 'dew-retting' som bidrar til lavere vannforbruk.

Dyrefibre og -materialer

Dyrevelferd

VOICE aksepterer ikke under noen omstendigheter at dyr skades i produksjon av våre produkter. Vi krever at alle materialer som stammer fra dyr i våre produkter, er fra dyr som er behandlet humant og i henhold til gjeldende dyrevernslover og anbefalinger.

Dyreforsøk

VOICE er imot dyreforsøk og oppfordrer alle samarbeidspartnere til å følge våre retningslinjer i denne saken.

Saueull

Fra og med 2024 skal 100% av våre saueullsprodukter være laget av RWS sertifisert ull, resirkulert ull eller tilsvarende. I 2022 var over 27% av saueullen i våre produkter RWS sertifisert, og over 15% resirkulert.

Responsible Wool Standard (RWS) er en uavhengig, frivillig global standard som jobber for å sikre at ullen kommer fra sauer som har blitt behandlet på en forsvarlig måte, og fra gårder som tar vare på jordsmonnet som brukes til beiting. Gjennom RWS utføres det årlig inspeksjoner av alle leddene i verdikjeden og det er full sporbarhet på fibrene fra bondegård til sluttprodukt. VOICE er selv sertifisert i henhold til RWS standarden, som gir en garanti for full sporbarhet fra fiberets opphav til endelig produkt.

VOICE produkter av merinoull er fra sertifiserte leverandører som garanterer at ullen ikke kommer fra sauer som har blitt utsatt for mulesing. Vi krever at all ull fra Australia er sertifisert i henhold til Responsible Wool Standard, eller erklært som «Non-Mulesed wool/Ceased-Mulesed wool» ihht. National Wool Declaration/IWTO-sertifikat. 

Alpakka, kasjmir og mohair

Tilsvarende som for saueull er det etablert egne standarder for alpakka- og mohairull. Disse heter Responsible Alpaca Standard (RAS) og Responsible Mohair Standard (RMS) og stiller tilsvarende krav til dyreholdet som RWS standarden gjør for saueull. VOICE minstekrav for disse fiberkategoriene er at fiberen skal kjøpes inn som sertifisert sporbar RAS eller RMS ull. Målet for 2024 er at 100% av våre alpakka og mohair produkter skal være laget av RAS og RMS ull.

Angoraull

VOICE tillater ikke bruk av Angoraull i våre produkter.

Pels

VOICE bruker ikke pels fra dyr som er oppdrettet eller fanget spesielt for pelsens skyld. Voice Norge AS kan bruke pels fra nyttedyr som alpakkaer, sauer, lam osv. Kaniner anses ikke som nyttedyr, derfor brukes ikke kaninpels i våre produkter.

Dun

Responsible Down Standard (RDS) er en uavhengig, frivillig global standard som jobber for å sikre økt dyrevelferd i dun-industrien. Gjennom RDS utføres det årlig inspeksjoner av alle leddene i verdikjeden, noe som gir full sporbarhet på dunen fra bondegård til sluttprodukt. VOICE er selv sertifisert i henhold til RDS-standarden, som gir en garanti for full sporbarhet fra fiberets opphav til endelig produkt.

Alle våre dun-produkter som inneholder ny dun har siden 2021 vært sertifisert i henhold til Responsible Down Standard.

Skinn og lær

VOICE bruker kun skinn og lær fra nyttedyr (som griser, sauer og kyr) og kun dersom dyrene opprinnelig er blitt slaktet for kjøttproduksjon.

VOICE bruker ikke skinn fra områder som er kjent for dårlig dyrehold eller for å transportere dyr under kritikkverdige forhold.

Leather Working Group

VOICE har som mål å benytte utelukkende skinn og lær fra Leather Working Group sertifiserte garverier i alle våre skinnnprodukter fra og med 2024. I 2022 ble over 58% av alt skinn og lær kjøpt via garverier sertifisert av Leather Working Group. Du kan lese mer om Leather Working Group her.

Regenererte fibre

Menneskeskapte cellulosefibre

Viskose, Kupro, Lyocell og Modal med flere utgjør såkalte menneskeskapte cellulosefibre (MMCF). Disse fibertypene er en kategori av såkalte regenererte fibre – regenerert fordi de er fremstilt gjennom en kjemisk bearbeiding av et naturprodukt – i dette tilfellet cellulose som fortrinnsvis kommer fra trær.

I 2022 var 5% av fiberbruken i VOICE menneskeskapte cellulosefibre. Slike fibre og materialer er mye benyttet i pene plagg som kjoler og bluser. VOICE mål for bruk av menneskeskapte cellulosefibre er at trærne som benyttes i produksjonen av fiberen minimum skal komme fra FSC-sertifisert skogbruk eller tilsvarende. FSC står for Forest Stewardship Council og innebærer at det stilles krav til bærekraftig skogbruk. 64% av alle menneskeskapte cellulosefibre som ble benyttet i 2022 kom fra FSC-sertifisert skogbruk. Målet fra og med 2024 er at alle menneskeskapte cellulosefibre som benyttes skal være i henhold til minstestandarden eller bedre. Bedre kan i dette tilfellet innebære at fiberen er fremstilt fra andre planter enn trær eller med utgangspunkt i resirkulerte innsatsfaktorer.

Syntetiske fibre

Syntetiske fibre er viktige for VOICE og produktene våre. Syntetiske fibre er omdiskutert  og kan ha utfordringer knyttet til utslipp av mikroplast. Samtidig har syntetiske fibre viktige funksjonelle egenskaper som også kan påvirke et klesplaggs levetid positivt.

I VOICE har vi et mål om å redusere vår bruk av syntetiske fibre. Dette på tross av at bruken av syntetiske fibre i VOICE allerede ligger godt under gjennomsnittet for den globale tekstilproduksjonen. VOICE bruk av syntetiske fibre var på 25% i 2022, sammenliknet med over 65% i global tekstilproduksjon.

VOICE mål er at 100% av syntetiske fibre skal være resirkulerte innen utgangen av 2025, og fortrinnsvis i henholde til Global Recycled Standard (GRS) eller tilsvarende. VOICE er selv sertifisert i henhold til GRS-standarden, som gir en garanti for full sporbarhet fra fiberets opphav til endelig produkt. VOICE bruk av resirkulerte syntetiske fibre var 15% i 2022.

Polyester og polyamid

Polyester benyttes ofte i blant annet ytterklær, hvor de tekniske kvalitetene til materialet gjør det velegnet til å holde brukeren tørr og varm. Samtidig benyttes polyester ofte som del av en fibermiks hvor polyesterens rolle er å bedre produktegenskapene med tanke på blant annet slitestyrke og passform. I produksjonen av et stoffmateriale som benyttes i et klesplagg benyttes gjerne en blanding av såkalte filamentfibre og stapelfibre for å oppnå ønskede produktegenskaper. Stapelfibre er fibre med begrenset lengde – ofte ull eller bomull – mens en filamentfibre har ubegrenset lengde – som regel en syntetisk fiber som polyester. Dersom man kun benyttet stapelfiber for å lage en tråd som siden kan veves eller strikkes til et stoffmateriale vil denne kunne ryke ved slitasje og belastning. Å blande inn filamentfibre i tråden øker styrken dramatisk, og bidrar til at stoffmaterialet som produseres er både sterkere og i mindre grad strekker seg – og dermed holder bedre på passformen. Både polyester og polyamid har disse egenskapene i en fiberblanding.

Per i dag finnes det få reelle fiberalternativer til polyester og polyamid som kan bidra med tilsvarende egenskaper i en fiberblanding. VOICE tilnærming er derfor foreløpig å ha et kritisk forhold til mengden polyester eller polyamid som er nødvendig for å oppnå ønskede produktegenskaper, og benytte så lite polyester eller polyamid som mulig. Samtidig er målet at all polyester og polyamid som benyttes skal være resirkulert innen utgangen av 2025. I 2022 var 17% av all polyester og 13% av all polyamid resirkulert.

Akryl og andre syntetiske fibre

Akryl, elastan og andre syntetiske fibre utgjør en svært liten del av råvarebruken i VOICE. I 2022 utgjorde disse fibrene under 3% av all fiberbruk. På samme måte som for polyester og polyamid har andre typer syntetiske fibre særlige egenskaper som gir viktig funksjonalitet til plagg i enkelte produktkategorier. Akryl er for eksempel en fiber som ofte benyttes sammen med ull i gensere for å gi ønsket uttrykk samt å forbedre plaggets evne til å holde passformen gjennom bruk og vask. Elastan brukes derimot for å gi stretch og økt komfort, ofte i kroppsnære i plagg som jeans, undertøy, sokker og t-skjorter.

Også for disse fibrene er VOICE tilnærming å ha et kritisk forhold til hvordan og i hvilket omfang vi benytter disse, og fortrinnsvis benytte sertifiserte resirkulerte fiberalternativer der dette er tilgjengelig.