Gå til innhold

Kjemikalier

Restriksjoner og testing

I samarbeid med det svenske forskningsinstituttet RISE har Voice Norge AS utarbeidet en restriksjonsliste for kjemikalier.

Denne restriksjonslisten inneholder kjemikalier som ved Norsk og Europeisk lov (REACH) enten er forbudt, eller kun lovlig i begrensede mengder. Alle Voice Norge AS leverandører må signere på en kontrakt hvor de bekrefter at de leverer varer som er i overensstemmelse med vår restriksjonsliste for kjemikalier og det europeiske kjemikalieregelverket REACH.

For å sikre at produktene overholder kjemikaliekravene, krever vi testing av produkter før forsendelse i tillegg til at vi gjennomfører stikkprøvetester av produkter fra lageret vårt i Norge.

Ansvarlige materialer og fibre

Ansvarlig bomull

Voice Norge AS er stolt medlem av Better Cotton Initiative. Gjennom dette medlemskapet vil vi bidra til å forbedre forholdene i bomullsproduksjonen. Better Cotton Initiative jobber for å gjøre den globale bomullsproduksjonen bedre for de som produserer den, for miljøet og for bomullsindustriens fremtid.

Gjennom Better Cotton Initiative får bomullsbøndene opplæring i å ta bedre vare på vannressursene og bruke vannet mer effektivt, ta bedre vare på jordsmonnet og det biologiske mangfoldet rundt produksjonen, redusere bruken av skadelige kjemikalier og sikre skikkelig arbeidsforhold for de ansatte. 

Better Cotton er kjøp gjennom et «Mass Balance»-system og er derfor ikke fysisk sporbart frem til sluttproduktet. Se  for mer informasjon

Innen 2023 vil 50% av bomullen i våre produkter være kjøpt gjennom Better Cotton Initiative.

Les mer om Better Cotton Initiativ her

Se video

Ansvarlig dun

Responsible Down Standard (RDS) er en uavhengig, frivillig global standard som jobber for å sikre økt dyrevelferd i dun-industrien. Gjennom RDS utføres det årlig inspeksjoner av alle leddene i verdikjeden, noe som gir full sporbarhet på dunen fra bondegård til sluttprodukt.

Innen 2021 vil alle våre dun-produkter inneholde 100% ansvarlig dun.

Les mer om Responsible Down her

Ansvarlig ull

Responsible Wool Standard (RWS) er en uavhengig, frivillig global standard som jobber for å sikre at ullen kommer fra sauer som har blitt behandlet på en forsvarlig måte, og fra gårder som tar vare på jordsmonnet som brukes til beiting. Gjennom RWS utføres det årlig inspeksjoner av alle leddene i verdikjeden og det er full sporbarhet på fibrene fra bondegård til sluttprodukt.

Innen 2023 vil 50% av våre saueullsprodukter være laget av ansvarlig ull.

Les mer om Responsible Wool her